برای ششمین بار، محققان برخورد یک سیارک با زمین را به درستی پیش بینی کردندستاره شناسان با پیش بینی درست زمان برخورد یک سیارک کوچک با زمین، موفق شدند برای ششمین بار زمان صحیح این برخورد را شناسایی کنند. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، با پیش بینی صحیح زمان برخورد سیارک کوچک، فیلمی نیز قبل از برخورد و همچنین در حین حرکت بر فراز شهر تورنتو کانادا ضبط شده است. به ندرت پیش می آید که ستاره شناسان زمان برخورد را به دقت پیش بینی کنند. اما این بار علاوه بر پیش بینی زمان، لحظه برخورد نیز ثبت شده است. اخترشناسی به نام دیوید رنکین این سیارک را در مشاهدات نقشه برداری آسمان شناسایی کرد. سیارک ها به دلیل اندازه کوچکشان به راحتی قابل شناسایی نیستند. اما رنکین توانست مسیر حرکت سیارک را به درستی شناسایی کند. تصویر زیبایی از حرکت آن نیز ثبت شد. با توجه به اینکه این سیارک ششمین سیارکی است که توسط ستاره شناسان رصد شده است، می توان نتیجه گرفت که توانایی آنها در تشخیص سیارک ها افزایش یافته است. زمان برخورد این سیارک با زمین در 30 نوامبر ساعت 11:56 صبح بود. تهران بود. پس از این برخورد، برخی از محققان با هدف یافتن قطعاتی از آن، مناطق ساحلی را جستجو می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید