بوت کمپ های دانش و فناوری صبحگاهی برای ورود به بازار کار ICT مورد ارزیابی قرار گرفتندبوت کمپرهای منتخب مجتمع علم و فناوری بامد در رقابتی برای ورود به بازار کار فناوری اطلاعات و ارتباطات به رقابت پرداختند. به گزارش روابط عمومی مجتمع علم و فناوری بامد، روز دوشنبه 5 آذرماه طی مسابقه ای که با همکاری شرکت ارتباط راستافن در مجتمع بامد برگزار شد، 13 نفر از فینالیست های بوت کمپ برنامه نویسی C++ در قالب گروه های دونفره به رقابت پرداختند. هدف از این مسابقه ارزیابی و بررسی سرعت عمل، قدرت تحلیل و حل مسئله در بین شرکت کنندگان است که نتیجه آن یکی از معیارهای تاثیرگذار در استخدام آنها خواهد بود. ملیحه سرکاری مسئول دوره های آموزشی رایگان بامد در این باره توضیح داد: حدود 70 داوطلب بوت کمپ C++ در مصاحبه عمومی و فنی شرکت کردند که از این تعداد 13 نفر به عنوان گزینه استخدامی انتخاب و تایید شدند. وی افزود: برای این افراد یک دوره آموزشی پروژه محور پیشرفته سه ماهه (100 ساعت) با همکاری شرکت راستافن ارتباط برگزار می شود که بر اساس الزامات فنی این شرکت و هدایت دانش آموزان به سمت اشتغال سریع است. تا جایی که ممکن است. وی در پایان گفت: این افراد پس از گذراندن نیمی از بوت کمپ فوق الذکر و ارزیابی عملکرد دانشجویان می توانند پس از مصاحبه به صورت رسمی در شرکت ارتباط راستافن مشغول به کار شوند که در نتیجه هزینه تحصیل آنها رایگان خواهد بود. به عبارت دیگر بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد. The post ارزیابی بوت کمپ های علم و فناوری بامد برای ورود به بازار کار ICT اولین بار در علم و فناوری بامد پدیدار شد. ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید