دانشمندان دلیل تشکیل خطوط در ماه مریخ را کشف کردندمحققان با مطالعه قمر مریخ به نام فوبوس دریافتند که این قمر در حدود 100 میلیون سال آینده ناپدید خواهد شد. خطوط ایجاد شده در این ماه نیز مانند یک راز دانشمندان را گیج کرده بود. به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، محققان با بررسی قمر مریخ دریافتند که این قمر به دلیل نیروی گرانشی این سیاره دارای خطوطی در سطح خود است. آنها پیش بینی می کنند که این قمر در حدود 100 میلیون سال دیگر توسط این نیرو نابود می شود و در نهایت تنها حلقه ای از غبار را پشت سر خواهد گذاشت. مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد که دلیل تشکیل خطوط در سطح فوبوس همین فعل و انفعالات گرانشی است. بین مریخ و فوبوس است. بینگ چنگ، محقق ارشد این مطالعه و دیگر محققان دانشگاه تسینگ‌هوا در چین و دانشگاه آریزونا در آمریکا می‌گویند: فوبوس دارای ساختار لایه‌ای ناهمگن و شکستگی‌هایی است که نشان دهنده نابودی نهایی این قمر است. فعل و انفعالات گرانشی بین اجرام فضایی یک نیروی گرانشی یا جزر و مدی ایجاد می کند که ساختار را در امتداد محور میانی کشیده می کند. در این تحقیق یک مدل ریاضی سه بعدی نیز برای اثبات اثرات این نیروها بر قمر فوبوس ایجاد شد. این مدل ریاضی بیش از صدها شبیه سازی ایجاد کرد که در اکثر آنها نیروی ایجاد شده باعث افزایش شکستگی ها می شود. نتیجه ایجاد الگوهای مشابه خطوط فعلی خواهد بود. البته برخی خطوط مشابه نتایج ایجاد شده در این مدل نیستند. به گفته دانشمندان، این موادی را از لایه های زیرین آشکار می کند که می تواند به دانشمندان در بررسی بیشتر تخریب فوبوس کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید