دانشمندان سیگنالی 8.8 میلیارد ساله را از دورترین فاصله از زمین دریافت کرده انددانشمندان در فضا به دنبال کشف هیدروژن به عنوان یکی از اجزای سازنده اصلی جهان هستند. گروهی از محققان اخیراً اتم هیدروژن را در دورترین فاصله از زمین در تاریخ کشف کرده اند که حدود 8.8 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. این اتم هیدروژن توسط تلسکوپ رادیویی کشف شده است. به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، محققان موفق شدند از طریق تلسکوپ رادیویی موج سنج هندی سیگنالی از اتم هیدروژن که در فاصله تاریخی از زمین قرار دارد دریافت کنند. آنچه محققان کشف کردند در واقع این یک موج نوری به طول 21 سانتی متر از اتم هیدروژن است. قبل از این رکورد، دورترین اتم هیدروژن در فاصله 4.4 میلیارد سال کشف شده بود. ناشی از پدیده ای به نام انتقال به قرمز بود و سیگنال مورد نظر کشیده شد. از 21 سانتی متر به 48 سانتی متر رسیده است زیرا سیگنال مسافت زیادی را برای رسیدن به GMRT طی کرده است. تشخیص این سیگنال از طریق عدسی گرانشی کهکشانی انجام شده است. این پدیده می‌تواند نور را بزرگ‌نمایی کند و در نتیجه زمانی که نور از اجسام عظیم فضایی در انحنای فضا عبور می‌کند، تشخیص داده می‌شود. نیرو پام روی از انستیتوی علوم فضایی هند در این باره می گوید: در یک مورد خاص سیگنال مورد نظر ایجاد می شود که دلیل وجود جسم عظیم یا کهکشان، جسم خمیده است. به همین دلیل، سیگنال به میزان 30 افزایش می یابد و در نتیجه توسط تلسکوپ قابل مشاهده است. این مطالعه دانشمندان را بر آن داشته تا مشاهدات مشابه بیشتری در آینده انجام دهند. زیرا پیش از این تصور می شد که رصد این عناصر دور امکان پذیر نیست. اما یک مطالعه اخیر نشان می دهد که هیچ محدودیتی برای کشف این عناصر وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید