دمای اقیانوس ها به عنوان گرم ترین دما ثبت شدبه گفته دانشمندان بین المللی، دمای اقیانوس ها در سال گذشته به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است. این دانشمندان نسبت به افزایش دمای اقیانوس ها هشدار داده و گفته اند که این رکورد می تواند تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب شود. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، تهدید جدی برای محیط زیست افزایش دمای اقیانوس ها در سال 2022 است که پیش از این بارها به عنوان بحران شرایط اقلیمی هشدار داده شده است. به گفته محققان، سال گذشته هفتمین سال متوالی افزایش دمای اقیانوس ها است که در سال 2022 به اوج خود می رسد.محققان دولت آمریکا و تیمی از دانشمندان چینی به مدت دو دهه در حال بررسی دمای اقیانوس ها هستند. آنها داده هایی را منتشر کرده اند که نشان می دهد اقیانوس ها در مقایسه با سال 2021، ده رتاژول گرما را تا عمق 2000 متری جذب می کنند. ویژگی ظرفیت گرمایی آب باعث می شود که انرژی گرمایی زیادی جذب کند. به دلیل فراوانی آب، اقیانوس ها می توانند حدود 90 درصد گرمای اضافی جو را جذب کنند. در واقع مانند اسفنجی که به راحتی آب را جذب می کند، اقیانوس ها قادرند گرمای اضافی جو را جذب کرده و باعث تغییراتی در چگالی، دینامیک و ساختار دریاها شوند. وی می گوید: جذب گرما توسط اقیانوس باعث می شود مناطق شور و شور شورتر و آب های شیرین شیرین تر شوند. به این ترتیب این فرآیند باعث افزایش شدت چرخه هیدرولوژیکی می شود. در حال حاضر، آب دریا در اقیانوس آرام و شرق اقیانوس هند شیرین تر از سایر مناطق است. اما در مناطقی مانند اقیانوس اطلس، هند غربی و دریای مدیترانه، آب بسیار شورتر است. این نشان می دهد که آب اقیانوس مانند گذشته در لایه ها مخلوط نشده است. این اختلال می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در گردش طبیعی گرما، کربن و اکسیژن از جو شود.

دیدگاهتان را بنویسید