دو ماده معدنی جدید در یک شهاب سنگ کشف شدپس از بررسی یک شهاب سنگ 15 تنی به نام EI Ali، محققان موفق به شناسایی دو ماده معدنی جدید شدند. به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، شهاب سنگ EI Ali حدود دو سال پیش در سومالی پیدا شد. به گفته دانشمندان، این شهاب سنگ می تواند اطلاعات مهمی در مورد ایجاد سیارک ها به آنها بدهد. دو ماده معدنی جدید در این تکه شهاب سنگ شناسایی شد که قبلاً دیده نشده بود. برای نامگذاری این دو ماده، محققان از نام شهاب سنگ و نام مدیر پروژه و محقق اصلی ماموریت ناسا در بررسی این شهاب سنگ استفاده کردند. کریس هرد از دپارتمان علوم زمین دانشگاه آریزونا می گوید: کشف یک ماده معدنی جدید نشان دهنده تغییر در شرایط واقعی است. شیمی زمین و سنگ با اطلاعات کشف شده قبلی شهاب سنگ مورد نظر به عنوان شهاب سنگ های پیچیده آهنی طبقه بندی شد. نوع آهن آنها از قطعات کوچک سیلیکات تشکیل شده است. دانشمندان هنگام بررسی تکه ای از این شهاب سنگ مواد معدنی جدیدی کشف کردند. این کانی ها با نسخه های موجود در آزمایشگاه مقایسه شدند و در نهایت وجود دو ماده معدنی جدید در طبیعت به اثبات رسید. به گفته هرد، هرگز تصور نمی شد که در حین مطالعه یک شهاب سنگ، مواد معدنی جدیدی کشف شود.

دیدگاهتان را بنویسید