رکورد تیراندازی لیزری در راهرو شکسته شدفیزیکدانان یک پرتو لیزر را در راهروی دانشگاه شلیک کردند و رکورد مربوط به جهت پرتوهای نور در کانال هوا را جابجا کردند. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، محققان جهت نور یا جهت نور را با کمک هوا بررسی کردند. از این ویژگی می توان در لیزرهای دوربرد استفاده کرد. پیش از این محققان این آزمایش را در فاصله حدود یک متری انجام داده بودند. اما در آن زمان امکان گسترش فاصله وجود نداشت. چون محیط آزمایشگاه کوچک بود و امکان حرکت لیزر پرقدرت وجود نداشت. آنها برای آزمایش جدید خود با حفر دیوار یک راهرو 50 متری پیدا کردند و لیزر را در این راهرو انداختند. پروفسور هاوارد میلچبرگ، فیزیکدان دانشگاه مریلند، می گوید: با افزایش مقیاس این آزمایش به 50، ما مجبور هستیم دیدگاه خود را در مورد فیزیک اساسی موج شکن های هوایی تغییر دهیم. از سوی دیگر ارسال لیزر پرقدرت به داخل سالن 50 متری نیز با مشکلات ایمنی همراه است. این آزمایش در شب با مسدود کردن راهرو مورد نظر انجام شد. در این آزمایش محققان متوجه شدند که در روش جدید می توان 20 درصد نوری را که به طور معمول در هوا پخش می شود حفظ کرد. به گفته آنها، با توسعه آزمایشات، می توان لیزر را به روش کارآمدتری هدایت کرد. در آینده، این محققان قصد دارند هدایت لیزری را بیش از یک کیلومتر گسترش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید