ساخت اولین ویلچری که با قدرت فکر کنترل می شودمحققان نوعی ویلچر ساخته اند که با قدرت ذهن قابل کنترل است. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، ویلچر تولید شده می تواند زندگی افراد دارای معلولیت را تغییر دهد. در تست های مربوط به این صندلی افراد دارای معلولیت بالا با استفاده از نیروی ذهن خود موفق به هدایت این صندلی شدند. در این آزمایش، داوطلبان با فکر کردن به قسمت‌های خاصی از بدن، مانند چرخاندن دست‌ها به چپ یا راه رفتن، موفق شدند. پاهای سمت راست این صندلی را کنترل کنید. در این صندلی سیگنال های عصبی توسط کامپیوتر به دستورات حرکتی تبدیل می شوند. شرکت کنندگان توانستند با استفاده از کلاه دارای الکترود با فرستنده ارتباط برقرار کنند. خوزه میلان، ناظر اصلی این پژوهش می گوید: در این پروژه به یادگیری متقابل کاربر و الگوریتم رابط مغز و ماشین برای برقراری ارتباط با این صندلی توجه شده است. صندلی ساخته شده در حال حاضر به بیماران فلج مغزی کمک می کند تا با آن حرکت کنند. این پروژه یکی از اولین پروژه های مربوط به ارتباط بین انسان و ماشین از طریق قدرت ذهن است. کاربران نیز به دلیل تصادف توانایی حرکت خود را از دست داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید