ستاره شناسان می گویند که گورستانی از ستارگان را در کهکشان راه شیری کشف کرده اندستاره شناسان در تحقیقات خود بر روی یک تصویر ترکیبی، وجود ابرنواختری را کشف کردند که قبلاً دیده نشده بود. این تصاویر مربوط به تلسکوپ های رادیویی Parkes و ASKAP می باشد. به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، با توجه به مدل سازی کیهان، نوع و تعداد ابرنواخترها باید بسیار بیشتر از تعداد فعلی باشد. بررسی تصاویر اخیر نیز نشان می دهد که بسیاری از آنها پنهان بوده و دیده نمی شوند. ابرنواخترها ستارگانی هستند که به پایان عمر خود رسیده اند و با انفجار خود ابری از مواد در حال انبساط را تشکیل می دهند. در واقع، یک ابرنواختر یک انفجار ستاره ای بزرگ است که زمانی رخ می دهد که یک ستاره عظیم در حال مرگ خاموش شود. این انفجار باعث درخشش ستاره برای چندین روز خواهد شد. در کهکشان راه شیری هر قرن یک یا دو ابرنواختر رخ می دهد که برخی از آنها زیر غبار کهکشان پنهان می شوند. طبق محاسبات دانشمندان، کهکشان ما باید بیش از پنج برابر تعداد کنونی بقایای ابرنواختر داشته باشد. به همین منظور از داده های دو تلسکوپ و رادیو تلسکوپ های ASKAR و PARKS برای بررسی این موضوع استفاده شد. با ترکیب قدرت این دو تلسکوپ می توان یک درصد از صفحه کهکشانی مربوط به کهکشان راه شیری را ترسیم کرد. در این منطقه بقایای هفت ابرنواختر دیگر نیز مشاهده شده است. تصویر جدید از ترکیب داده های تلسکوپ ها نیز دو ابرنواختر دیگر را نشان می دهد. دانشمندان می گویند که با کمک داده های سایر تلسکوپ ها می توانند این رقم را به 1500 ابرنواختر برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید