شراره های خورشیدی بار دیگر به سمت زمین پرتاب شدندفعالیت شدید خورشید در هفته گذشته باعث شد 24 جهش خورشیدی از آن خارج شود. برخی از این شراره های خورشیدی به سمت زمین هستند و در مسیر خود به سمت آن هستند. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، شراره های خورشیدی در مسیر رسیدن به زمین باعث ایجاد طوفان ژئومغناطیسی جزئی می شود که در گروه G1، کم شدت ترین نوع طبقه بندی می شود. در نظر گرفته شده است که. فعالیت های خورشید در هفته گذشته به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل احتمال وقوع طوفان ژئومغناطیسی در زمین بسیار زیاد است. این طوفان ها می توانند زیرساخت ها و ارتباطات را مختل کنند. در حال حاضر دانشمندان در حال مطالعه فعالیت های خورشید برای اندازه گیری تاثیر آن بر روی زمین هستند. خورشید در چرخه زمانی 11 ساله فعالیت شدیدی از خود نشان می دهد زیرا در این مدت قطب های آن می چرخند و مواد داخلی آن نیز فعالیت شدیدی از خود نشان می دهند. دانشمندان رصدخانه دینامیک خورشیدی از ابزارهای زیادی استفاده کرده اند تا بتوانند کوچکترین تغییرات را ثبت کنند. در تصاویر ثبت شده از فعالیت های خورشید، مناطقی با نور روشن در کنار مناطق تاریک وجود دارد. این مناطق نشان دهنده وجود میدان های مغناطیسی قوی است که به طور موقت فعالیت خورشیدی را کند کرده است. لکه های خورشیدی باعث شعله های خورشیدی می شوند. بادهای خورشیدی با سرعتی که در اثر فوران های اخیر ایجاد شده اند به سمت زمین حرکت می کنند. البته شدت این اتفاق کم است و نمی توان آن را ریسک جدی برای زیرساخت های روی زمین دانست. اگر آسمان صاف باشد، مردم مناطق شمالی ایالات متحده می توانند شفق های شگفت انگیزی را ببینند.

دیدگاهتان را بنویسید