شرکت فورد موضوع امنیت سایبری را وارد حوزه خودروسازی کرده استاین روزها خودروسازان می توانند با بهره گیری از اینترنت، ویژگی های جدیدی را به مشتریان خود ارائه دهند، اما این وضعیت ممکن است منجر به جرایم سایبری و خطرات امنیتی بسیاری شود. اما اکنون برخی از شرکت ها برای مقابله با این ریسک ها راه حل هایی در این زمینه ارائه کرده اند. به عنوان مثال، فورد یک استاندارد رمزگذاری بهبود یافته را معرفی کرده است که به طور کامل از ارتباطات اینترنتی رانندگان محافظت می کند. هکرها اغلب به دنبال راه هایی برای دسترسی به سیستم کنترل خودرو، اطلاعات راننده و موقعیت حرکت خودرو در جهات مختلف هستند و خودروسازان با دانستن این آسیب پذیری ها می توانند به راحتی با آنها مقابله کنند. از سیگنال های برنامه ریزی شده ای استفاده می کند که در صورت مشاهده رفتار مشکوک در سیستم خودرو بلافاصله هشدار می دهد و برخی از سیستم های خودرو را خاموش می کند تا امکان دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. این مدیر فورد گفته است که از نزدیک با شرکت های شخص ثالث برای بهبود سیستم های امنیتی خودروهایش همکاری کرده است. انتظار می رود که سایر خودروسازان مانند فورد اقدامات اساسی را برای محافظت از اطلاعات رانندگان و خودروهای آنها انجام دهند. منبع: Techspot

دیدگاهتان را بنویسید