متا تعداد زیادی از نیروهای خود را اخراج کرداین روزها اکثر شرکت ها در حال تغییر استراتژی خود برای تطبیق با شرایط فعلی هستند که متا یکی از آنهاست. بر اساس گزارش جدید وال استریت، متا قصد دارد برخی از نیروی کار خود را برای کاهش هزینه ها کاهش دهد. به نظر می رسد متا قبلاً این تصمیم را گرفته و حتی تعداد نیروهای خود را در ماه های قبل تعدیل کرده است. این شرکت قبلاً به کارکنان خود اجازه داده است که برای استخدام در سایر شرکت ها اقدام کنند و هیچ مانعی برای این امر وجود ندارد. با این حال، در صورت ادامه بحران اقتصادی جهانی، احتمالاً شاهد تعدیل نیرو در این شرکت بزرگ خواهیم بود. زاکربرگ اخیراً گفته است که متا برای دستیابی به اهداف خود باید در تخصیص منابع خود تجدید نظر کند. بر اساس آمار، تعداد نیروهای متا در پایان سه ماهه دوم سال 2022 حدود 84 هزار نیرو بوده که نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است. به غیر از متا، شرکت های دیگری مانند گوگل نیز به دنبال اخراج هستند. گوگل اخیرا اعلام کرده است که بیش از 100 نفر را در استارتاپ Area 120 اخراج خواهد کرد و این افراد باید به دنبال مشاغل جدید باشند. تا پایان سه ماهه دوم سال 2022، گوگل حدود 175000 کارمند داشت که نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است. حال باید منتظر ماند و دید این شرکت ها تا پایان سال جاری چگونه عمل خواهند کرد. منبع: گیزچینا

دیدگاهتان را بنویسید