کاوشگر ماه اروپا آماده کشف قمرهای مشتری استماهواره جوس اروپا در مراحل پایانی آزمایشات خود قرار دارد و به زودی ماموریت خود را برای بررسی قمرهای مشتری آغاز خواهد کرد. به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، ماهواره جوس اروپا در ماه آوریل از آمریکای جنوبی به فضا پرتاب می شود. این فضاپیمای 6 تنی قرار است زمین را به مقصد قمرهای یخی مشتری ترک کند و آنها را از نظر قابلیت سکونت بررسی کند. قمرهای مشتری شامل کالیستو، گانیمد و اروپا هستند. منظومه جوین شامل سیاره مشتری به همراه حلقه ها و قمرهای آن است که از خورشید بسیار دور هستند و میزان نوری که از خورشید دریافت می کنند حدود یک بیست و پنجم میزان نور دریافتی زمین است. فشار گرانشی این سیاره بر قمرهایش نشان دهنده وجود انرژی و گرمای لازم برای نگهداری مقدار زیادی آب در اعماق آن است. پروفسور اما بانس، یکی از دانشمندان این مأموریت از دانشگاه لستر انگلستان، در این رابطه می گوید: ممکن است یک اقیانوس عمیق عمیق باشد. 100 کیلومتر زیر پوسته قمر اروپا. از طرفی ممکن است کف این اقیانوس صخره ای باشد. پس این احتمال وجود دارد که مواد شیمیایی جالبی در آن پیدا شود. سفر این کاوشگر حدود 8.5 سال طول خواهد کشید. قرار است مسافت 6.6 میلیارد کیلومتری را تا مشتری طی کند. زمان رسیدن آن 2031 خواهد بود. این کاوشگر قرار است از کنار سه قمر مشتری بگذرد و تحقیقاتی را انجام دهد و در نهایت در کنار قمر گانیمد مستقر شود.

دیدگاهتان را بنویسید